Diàlegs de bosc

Trepitjar el bosc 3

Fotomuntatge (fotografia i paper vegetal intervingut)
42×34 cm