Diàlegs de bosc

Trepitjar el bosc 4

Fotomuntatge (fotografia i paper intervingut)
35×47 cm