Poètica del paisatge

Dia a dia, el meu viatge continua

Naveguem en l’arc de la corba, acariciem les estrelles, toquem la llum III

Acariciem les estrelles, toquem la llum

Un somni dins d’un somni III

Un somni dins d’un somni IV

Origen 2