FOTOMUNTATGES

Fotomuntatges digitals (composicions de fotografia i pintura).